Afspraken maken via email

Vanaf nu is het mogelijk om afspraken te maken voor het spreekuur via Email.

Het is niet mogelijk om voor de zelfde dag een afspraak met email te maken.

gebruik om afspraken te maken het volgende email adres

afspraakdebruin@zorgring.nl

Zet in de email de volgende gegevens.

Doet u dit niet dan kan er geen afspraak gemaakt worden.

  1. de naam en geboorte datum van de patiƫnt.
  2. Welke dagdelen u uitkomen. Geef meerdere mogelijkheden op.
  3. de reden/ redenen voor het consult. Geef hier zo veel mogelijk informatie en zonodig een foto.

Als alles goed is ontvangen zal zo spoedig mogelijk de assistente u een mail sturen met de ingeplande afspraak. Buiten kantooruren gebeurt dit de volgende werkdag.