Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Waarom stelt de assistente mij zoveel vragen?

   De assistente kan vragen naar de reden van het consult om in te schatten hoeveel tijd u en de huisarts nodig zullen hebben. Of om in te schatten dat deze vraag beter telefonisch met de huisarts kan worden besproken. Bij grote drukte in de praktijk moet zij ook een inschatting kunnen maken van de urgentie; heeft deze vraag spoed of kan het even wachten? Dit behoort tot één van haar taken.

  • Kan ik een verwijsbrief krijgen van de huisarts?

   Meestal is er voorafgaande aan een verwijzing (aanvullend) onderzoek of een uitgebreide vraaggesprek nodig bij uw huisarts. Houdt u er rekening mee dat indien u de assistente vraagt om een verwijzing, zij u kan verzoeken eerst een afspraak bij uw huisarts te maken.

  • Doet de huisarts ook rijbewijskeuringen?

   Ja, uw huisarts doet rijbewijskeuringen maar geen verzekeringskeuringen of sportkeuringen. Of een huisarts deze keuringen doet kunt u nalezen op de praktijkinformatiepagina bij de betreffende huisarts. Helaas worden keuringen niet vergoed en moeten contant afgerekend worden bij de assistente.

  • Kan de huisarts een verklaring geven voor het annuleren van mijn reis of afwezigheid van school of werk door ziekte of andere klachten?

   Nee. Vanuit de beroepsgroep van artsen is er een afspraak gemaakt dat de huisarts in principe geen medische informatie verstrekt aan derden, aangezien deze vertrouwelijk is. De huisarts kan dus geen verklaring geven waarom een bepaalde ziekte of klacht geleid heeft tot annulering of afwezigheid. U kunt wel een uitdraai uit uw eigen medisch dossier krijgen van de objectieve medische gegevens met betrekking tot die klacht. Ook kunnen wij u een formulier meegeven waarop staat dat wij geen verklaringen mogen geven. Uiteindelijk beoordeelt de verzekeringsarts, bedrijfsarts of schooldirectie of u in aanmerking komt voor een vergoeding.